ΤΩΡΑ! Άρχισε ο πόλεμος ΗΠΑ – Ρωσίας για την Ελλάδα…


Ένα νέο «μέτωπο» μετά τη Συρία ανοίγουν ΗΠΑ – Ρωσία, καθώς υπάρχει κόντρα μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων για …


την εξαγορά του 100% της ΤΡΑΙΝΟΣΕ… Εξελίξεις πάνω στο θέμα αναμένονται τον Δεκέμβριο όταν θα κορυφωθεί η διαδικασία.

Σε αμερικανο – ρωσική κόντρα εξελίσσεται η διαδικασία πώλησης του 100% της ΤΡΑΙΝΟΣΕ η οποία αναμένεται να κορυφωθεί στις αρχές Δεκεμβρίου ενώ η κυβέρνηση κλείνει με το νομοσχέδιο τα προαπαιτούμενα για να καταστεί δυνατή η ιδιωτικοποίηση.

Η αμερικανική Watco Companies, στενός συνεργάτης της Hewlett Packard στις ΗΠΑ και από τις μεγαλύτερες σιδηροδρομικές των ΗΠΑ στην διαχείριση λιμενικών σταθμών εμπορευματικών μεταφορών, δια αντιπροσωπείας της που επισκέφτηκε την Αθήνα τις προηγούμενες μέρες, πραγματοποίησε ενδελεχείς επαφές με υψηλόβαθμα στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ καθώς επιζητά την συμμετοχή της στον διαγωνισμό, ενδεχομένως χρησιμοποιώντας ως όχημα την ήδη προκριθείσα στην β φάση ρουμανική Grup Feroviar Roma.

Την ίδια ώρα η μεγάλη πλειοψηφία των προαπαιτούμενων για την ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ αλλά και της Ελληνικής Εταιρείας Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού (ΕΕΣΣΤΥ ή Rosco), αμφότερες προγραμματισμένες γα τον Δεκέμβριο, κλείνει με το προς ψήφιση από την Βουλή σχέδιο νόμου «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων». Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι αποζημιώσεις της ΤΡΑΙΝΟΣΕ για τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ), τις άγονες δηλαδή γραμμές που λειτουργεί, αλλά και ζητήματα οικονομικών υποχρεώσεων που πρέπει να ρυθμιστούν ώστε να αποφευχθούν μεγάλα πρόστιμα από την ΕΕ.

Η ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ εχει προγραμματιστεί να γίνει στις αρχές Δεκεμβρίου, όπως και για την ΕΕΣΣΤΥ. Η ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ εξελίσσεται έτσι σε αμερικανο-ρωσική κόντρα ενώ Alstom, Siemens και JSC Russian Railways «χτυπούν» την Rosco. Η ιδιωτικοποίηση των ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΕΕΣΣΤΥ ξεκίνησε με τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος τον Ιούλιο του 2013 και εισήλθε στην β’ φάση το φθινόπωρο του ίδιου έτους. Εκτοτε λίγα προχώρησαν, μέχρι τώρα.

Για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον τόσο από την JSC Russian Railways σε κοινοπραξία με την ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ όσο και από την ρουμανική Grup Feroviar Roma δια της οποίας από τις αρχές του έτους επιχιερεί να μπει στο διαγωνισμό η αμερικανική Watco Companies. Η SNCF Participations SAS, θυγατρική της κρατικής εταιρείας σιδηροδρόμων της Γαλλίας Societe Nationale des Chemins de Fer Francais (SNCF) που είχε επίσης εκδηλώσει ενδιαφέρον το καλοκαίρι του 2013 και προκρίθηκε επίσης στην β’ φάση, λέγεται πως δεν εχει εμφανιστεί έκτοτε… Για την ΕΕΣΣΤΥ ενδιαφέρεται επίσης η κοινοπραξία της JSC Russian Railways με την ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ αλλά και η γαλλική Alstom, σε συνεργασία με τον όμιλο Κοπελούζου, και η γερμανική Siemens.

Όσον αφορά τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που προωθούνται άμεσα με το σχέδιο νόμου «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» αξίζουν επισήμανσης ο προσδιορισμός των όρων υπό τους οποίους προχωρά η διαγραφή χρεών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον ΟΣΕ και του ΟΣΕ προς το δημόσιο, η μεταφορά των υποχρεώσεων της σύμβαση leasing για την εξαγορά τροχαίου υλικού που είχε υπογράψει ο ΟΣΕ με τη Eurofima στο ελληνικό δημόσιο και η αποζημίωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ με έως και 50 εκατομμύρια ετησίως για τις άγονες γραμμές.

Ειδικότερα το νομοσχέδιο μεταξύ άλλων προβλέπει:

1. «Η παροχή υπηρεσιών Υποχρεωτικών Δημοσίων Υπηρεσιών (ΥΔΥ) στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές για τα έτη 2015 έως και 2020 ανατίθεται στην εταιρεία ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. Το συνολικό ποσό αποζημιώσεων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από το Δημόσιο για την εκτέλεση υπηρεσιών ΥΔΥ δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ ετησίως για τα έτη 2015 έως 2020. Φόροι, εισφορές υπέρ τρίτων και κρατήσεις για οποιαδήποτε αιτία που σχετίζεται με την αποζημίωση του προηγούμενου εδαφίου, πλην του οικείου φόρου εισοδήματος, βαρύνουν το Ελληνικό Δημόσιο.»

2. «Η παροχή υπηρεσιών ΥΔΥ από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ για τα έτη 2016 έως και 2020, διενεργείται, σύμφωνα με τις προβλέψεις σύμβασης που υπογράφεται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπουμένου από τους Υπουργούς Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ με την οποία ορίζεται μεταξύ άλλων το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών, τα δρομολόγια που καλύπτονται από τη σύμβαση, η μεθοδολογία υπολογισμού της αποζημίωσης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ο τρόπος παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης, οι μηχανισμοί ελέγχου και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Για την υπογραφή της σύμβασης δεν απαιτείται η έγκριση της παραγράφου 2.»

3. «Mε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται μετά από την απόφαση της Ε. Επιτροπής σχετικά με τα ζητήματα κρατικών ενισχύσεων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, διαγράφονται τα χρέη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον ΟΣΕ, εξειδικεύονται η έκταση και ο χρόνος της διαγραφής των χρεών της παρούσας παραγράφου, η διαδικασία διαπίστωσης, βεβαίωσης και διαγραφής τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

4. «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από την έκδοση της απόφασης της Ε. Επιτροπής σχετικά με τα ζητήματα κρατικών ενισχύσεων του ΟΣΕ, διαγράφονται τα χρέη του ΟΣΕ έναντι του Δημοσίου, δύναται να ορισθεί ανάληψη των χρεών του ΟΣΕ από το Δημόσιο έναντι τρίτων, η διαγραφή των χρεών της παρούσας παραγράφου από τις οικονομικές καταστάσεις του ΟΣΕ και να εξειδικεύονται οι διαδικασίες διαπίστωσης, συμψηφισμού, βεβαίωσης και ανάληψης των χρεών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

5. «Με σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ της EUROFIMA (Ευρωπαϊκής Εταιρείας για τη χρηματοδότηση σιδηροδρομικού υλικού) και του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τους Υπουργούς Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, και εκ τρίτου συμβαλλόμενου του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ), το Ελληνικό Δημόσιο υποκαθιστά τον ΟΣΕ στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τη Βασική Συμφωνία και τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης τροχαίου υλικού με αριθμούς 2681/30-7-2007, 2688/30-7-2007 και 2689/30-7-2007, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, που έχει 24 συνάψει ο ΟΣΕ με τη EUROFIMA σύμφωνα με τις προβλέψεις της Συνθήκης που έχει κυρωθεί με το ν. 2070/1992 (Α’121)».

Μετά την υποκατάσταση του ΟΣΕ έναντι της EUROFIMA από το Ελληνικό Δημόσιο, ο ΟΣΕ αποξενώνεται από κάθε υποχρέωση ή δικαίωμα που απορρέει από τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης της παραγράφου 1, καθιστώντας το Ελληνικό Δημόσιο πρωτοφειλέτη και μισθωτή του οικείου τροχαίου υλικού, τα δε δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου έναντι της EUROFIMA που απορρέουν από τη σύμβαση είναι ιδιωτικής φύσης».

Πηγή: Capital.gr

triklopodia.grΤο διαβάσαμε από το: ΤΩΡΑ! Άρχισε ο πόλεμος ΗΠΑ – Ρωσίας για την Ελλάδα… http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2015/10/blog-post_154.html#ixzz3oSLcRXvW

1 σχόλιο:

  1. ΤΣΑΚΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΤΡΑΙΝΟΣΕ"!!!!! ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΡΩΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΝΑ ΜΑΣ ΠΗΓΑΙΝΕΙ....."ΤΡΑΙΝΑΚΙ".....

    ΑπάντησηΔιαγραφή